AK Parti Kartal’dan Müjdeli Haber

AK Parti Kartal İlçe Binasında yapılan basın açıklamasını İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek, yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediyesi AK Partili Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Taşyürek yaptığı basın açıklamasında “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca resen onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının askı süreçlerinin tamamlanması akabinde, bölgede konuya ilişkin bir salon toplantısı yaparak, Kartallı komşularımızın olası sorularını cevaplayacağımızı da sizin aracılığınızla Kartallı komşularımıza duyurmak isteriz” ifadeleri kullandı.

AK Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bu gün sizlerle Kartal İlçemize ilişkin önemli bir gelişmeyi ve sevincimizi paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Sizlerin de içinde yaşadığı ve bildiği ve bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, 2009 Mart yerel seçimlerinde Kartal İlçemizin belediye yönetimini devralan CHP’li başkanlar ve yetersiz yönetimleri; Kente elle tutulabilir bir eser kazandırılamamış, imar problemlerine yenileri ilave edilmiş, sağa sola asılan naylon brandalarla algı yönetilerek belediyecilik yapılacağı zannedilmiş, çözüm bekleyen onlarca sorununa her geçen gün yenileri eklenmiştir.

Bu çerçevede Kartal İlçemize yaşattırılan önemli sorunlardan biride İlçemizin Kordonboyu, Yukarı ve Petrol-İş Mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve Etap-1 ve Etap-2 veya Riskli Alan olarak bilinen alanın kentsel dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları sorunudur.

Bilindiği üzere; 16 Mayıs 2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra dönemin CHP’li Kartal Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müracaat ederek Kartal ilçemizin 1. Etap olarak bilinen Kordonboyu Mahallesi ile 2.Etap olarak bilinen Yukarı ve Petrol-İş Mahallelerimizin bir kısmını kapsayan bölgelerin Riskli Alan olarak ilan edilmesini talep etmiştir.

Bu talebe istinaden söz konusu yaklaşık 14 hektarlık alan, 02 Ekim 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile “Batı Merkez Projesi” adı altında Riskli Alan İlan edilmiştir.

Bununla yetinmeyen dönemin CHP’li Kartal Belediye Başkanı ve Belediye Yönetimi plan yapma yetkisinin de kendisine verilmesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan talep etmiştir.

Bu talebe istinaden 18 Kasım 2013 tarihinde bölgeye ilişkin Plan yapma yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kartal Belediyesi’ne verilmiştir.

Süreç böylece başlamış, bu kapsamda Kartal Belediyesi 3 yıllık bir çalışma sonrasında, Bakanlığa 01 Kasım 2016 tarihinde ilk plan teklifini sunmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kendisine sunulan plan teklifinin “bölgede bulunan kamu arazilerinin, kamu kurumlarının taleplerinin, sosyal ve kültürel donatı alanları ihtiyacını ve yapı stokunu incelemiş, sunulan ‘bu teklifin bölgeye ve imar plan mevzuatına uygun olmadığını’ 16 Mart 2017 tarihinde iade gerekçeleriyle birlikte Kartal Belediyesi’ne geri göndermiştir.

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; içinde “imar plan mevzuatına uygun olmayan şekilde afaki önerilerin de” bulunduğu yeni bir plan teklifi 30 Ocak 2018 tarihinde ikinci plan teklifi olarak Kartal Belediyesi’nce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulmuştur. Çevre Bakanlığı 14 Haziran 2018 tarihinde bu planında bölgeye ve planlama ilkelerine uygun olmadığını cevabi yazısı ve gerekçeleriyle Kartal Belediyesi’ne tekrar iade etmiştir.

Kartal Belediyesi tarafından en son 15 Aralık 2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yeni bir plan teklifi daha sunulmuş, bu plan teklifi de “imar plan yapım kriterlerine uygun olmadığı” için Bakanlıkça uygun görülmemiştir.

Özetle Kartal Belediyesi’nin CHP’li başkanları ve yönetimi 02 Ekim 2013 tarihinden bu güne 9 yıldır bölgenin ihtiyaçlarına ve imar planı yapım kriterlerine uygun plan yapıp kentsel dönüşümün önünü açmayı başaramamıştır.

Belediye yönetiminin bu anlaşılmaz tutumu nedeniyle 9 yıldır plansız olan Batı Merkez Projesi adlı Riskli Alanda Kartallı komşularımız yenileyemedikleri konutlarında deprem korkusu ve mağduriyeti içinde yaşamak zorunda bırakılmıştır.
Yine bu süreçte hepinizin bildiği gibi “riskli alan” gerekçesiyle bölgede bulunan başta Yavuz Selim Devlet Hastanesi ve diğer kamu kurumları faaliyetlerini sonlandırıp binalarını tasfiye ederek bölgeden ayrılma zorunda kalmışlar ve bu nedenlerle de Kent ekonomimiz kan kaybına uğramış, Kartallı hemşerilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamışlardır.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız süreçte de görüldüğü üzere, Riskli Alandaki planlama sürecinin maalesef Kartal Belediyesi’nin yetersiz yönetimince başarılamayacağı başta Kartal halkı olmak üzere herkes tarafından anlaşılmıştır.

Temel ilkemiz; imar planlarının zaruret olmadıkça Ülkemizin her yerinde yerel yönetimlerce yapılmasıdır. Ancak Kartal’da, 9 yıldır devam eden bu olumsuz planlama sürecinin bir an önce sonlandırılması ve mahallelerimizin imar planlarına kavuşması, vatandaşlarımızın dönüşümü başlatmalarının önünün açılmasını sağlamak için tarafımızca da, Bakanlığımızla görüşmeler yapılmış ve komşularımızın bu konudaki ısrarlı talepleri dile getirilmiştir.

Kartal Halkının bu taleplerine duyarsız kalmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, İlçemizin Kordonboyu, Yukarı ve Petrol-İş Mahallelerimizin bir kısmını kapsayan ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 Sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilen 14 Hektarlık alanın kentsel dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını resen yaparak onaylandığını sizlerin aracılığıyla Kartal kamuoyuna duyurmaktan sevinç ve mutluluk duymaktayız.

Eskiden donatı alanı olan kamu mülklerinin yine ilçemiz sakinleri lehine olacak şekilde Eğitim, Sağlık, Park ve Dini Tesis Alanı olarak ayrıldığı; bireysel uygulamalarda Emsal:2.00, ada bazında toplu uygulamalarda ise ilave hakların tanımlandığı imar planlarının Kartal İlçemizin Kordonboyu, Yukarı ve Petrol-İş Mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca resen onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının askı süreçlerinin tamamlanması akabinde, bölgede konuya ilişkin bir salon toplantısı yaparak, Kartallı komşularımızın olası sorularını cevaplayacağımızı da sizin aracılığınızla Kartallı komşularımıza duyurmak isteriz.