Ataşehir’de İklim İçin Çalıştay Düzenlendi

Çalıştayda, Ataşehir’de küresel iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirmeye dair tüm ayrıntılar ele alındı.

6 Ekim Perşembe günü Erdal Eren Kültür Merkezi Can Yücel Salonu’nda yapılan çalıştaya; İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Su Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Başkanlığı Planlama Daire Başkanlığı, İstanbul AFAD, Yeditepe, Acıbadem Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim, Enerjisa, İDGAŞ, İSKİ, İstanbul Orman Müdürlüğü, İstanbul Kent Konseyi, ilçe belediyelerinden temsilciler, Muhtarlar, Meslek Odaları, Dernek ve Vakıf yetkilileri, Ataşehir Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Geniş katılımla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal yaptı.

Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, İklim değişikliği ile mücadelede kentlerin kritik bir öneme sahip olduğu dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentlerin iklim değişikliğinin hem faili hem de mağduru olduğundan bahsederek şunları söyledi:

“Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli hale getirilmesi, teknik alt yapılarının güncellenmesi, meteorolojik afetler, sağlık ve ısı adası etkilerine karşı korunması amaçlı eylem ve adaptasyon planlarının hazırlanarak uygulamalara başlanması gerekmektedir. Bu nedenle; Ataşehir Belediyesi olarak yetki alanımızdaki faaliyetlerden kaynaklı emisyonlarımızı azaltmak ve iklim değişikliği etkilerine karşı dirençli hale getirmek stratejik hedeflerimizden biri haline gelmiştir. İmzacısı olduğumuz Başkanlar Sözleşmesi taahhütleri doğrultusunda “Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırladık. İklim değişikliği ve bunun etkilerine karşı azaltım ve uyum sağlanması kapsamında yürütülmekte olan çalışmaların ikinci aşaması ise iklim değişikliğine uyum konusunda daha dirençli hale gelebilmek amacıyla aşırı hava olaylarından dolayı kentimizi bekleyen riskler, belirlenen risklere karşı alınabilecek önlemler ve çözüm önerilerinin yer aldığı ‘Ataşehir İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı’ hazırlayacağız.”

Çalıştay, Demir Enerji Danışmanlıktan Esra Demir’in “İklim Değişikliğine Uyum” hakkında bilgilendirme sunumu ile devam etti.

60 kişinin katıldığı çalıştayın ikinci oturumunda ise belediye uzman ve yöneticileri ile kentin diğer paydaş grupları bir araya gelerek Ataşehir’in karşı karşıya kaldığı ve gelecek iklim senaryolarında, etkilerinin artmasının beklendiği iklim riskleri olan;

*Aşırı yağış ve taşkın
*Fırtına ve hortum
*Soğuk hava dalgası
*Dolu yağışı
*Sıcak hava dalgası ve kuraklık
*Suların kirlenmesi
*Bulaşıcı hastalıklar gibi konular gündeme getirildi.

Ataşehir’in bu risklerden nasıl etkilendiği ile gelecek senaryoları, mekânsal olarak hangi alanların daha az dirençli olduğu, hangi grupların ve sektörlerin kırılganlığının daha fazla olduğu risk ve etkilenebilirlik değerlendirmesi sonuçları farklı sektörden katılımcılar yaklaşık 3 saat süren bir çalışma ile çözüm önerilerini tartıştı.

Çalıştay kapsamında bir araya gelen çalışma gruplarının belirlemiş olduğu İklim değişikliğine uyum eylemleri “Ataşehir İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı”nı besleyecek ve Ataşehir Belediyesi 2030 yılına kadar uygulayacağı eylemleri belirleyecek.

Bir yanıt yazın